EHBO Vereniging Damiaan

AED: Daar red je levens mee !

Bart Beerens 65 jaar en Bertus Kemmeren 50 jaar lid EHBO

Overgenomen uit de Duinkoerier, februari 2017

Bart Beerens en Bertus Kemmeren, samen goed voor een briljanten en gouden jubileum bij EHBO vereniging Damiaan uit Kaatsheuvel.

bart-bertusHoe het begon

Bart Beerens uit Kaatsheuvel is de mede-oprichter van EHBO vereniging Damiaan uit Kaatsheuvel. Eerst heeft hij zelf een cursus gevolgd samen met 32 andere cursisten. Toen hebben ze een bestuur gevormd in 1952, Toon Pooters werd voorzitter en Bart de secretaris. En van 1974 tot 2002 werd Bart zelf de voorzitter. En nu bijna 65 jaar later is EHBO vereniging Damiaan de grootste EHBO vereniging in Brabant. Eind 2016 telde de vereniging maar liefst 428 leden. In die 65 jaar is er wel heel veel veranderd in de EHBO wereld. Vroeger gaven alleen de heren doctoren de theorielessen. Dokter Raaijmakers en dokter Weijtenburg stonden mee aan de wieg van Damiaan. Bart is niet meer actief binnen de vereniging. Hij is afgetreden met het 50 jarig bestaan. Maar is wel erevoorzitter van de vereniging. Bertus zien we nog altijd in het dorp als actief poster. Afgelopen jaar heeft hij gepost bij o.a. Carnavalsoptocht, dodenherdenking, De Paardenvriend, Trekkertrek, Zomermarkt. En wie kent hem niet tijdens de carnavalsoptocht, altijd op de fiets met een helm op rijdend langs de optocht. De helm is om de flesjes bier op te vangen die van de wagens worden gegooid.

oude-diplomasDe mooie verhalen

Bart Beerens, 86 jaar: "Ik ben bij de EHBO gegaan omdat ze in het fabriek een EHBO-er nodig hadden." En de 78 jarige Bertus: "Om hulp te verlenen aan derden, maar mooi meegenomen was dat je in die tijd 20 gulden per maand vergoeding kreeg van de Efteling, als je in bezit was van een EHBO diploma." Bertus en Bart zijn beiden ook lid geweest van de BB, de Bescherming Bevolking. Maar er was in die tijd ook een EHIO, Eerste Hulp In Oorlogstijd. Dan werd bijvoorbeeld geleerd dat je bij een atoombom de straat op moest lopen op zoek naar gewonden. Bart: "Ge denkt toch niet dat ik gek ben, ik loop wel, maar niet naar de straat. Ik ga zelf onder de trap zitten." Bertus weet nog goed die eerste keer dat hij bij een hartstilstand kwam. Het slachtoffer had geen gebit in, dat was op zich wel vies, dus maar beademen met een zakdoek op de mond. Bart: "Vroeger leerden we wel 3 verschillende ademhalingen." En vol enthousiasme vertelt Bart hoe deze kunstmatige ademhalingen toegepast moesten worden. " Ook hadden we een verbandkoffer en een set houten spalken op de rug, want in die tijd werd een been nog altijd gespalkt op straat. Nu staat er voort binnen de 10 minuten een ambulance, maar vroeger handelde de EHBO-er zelf veel op straat af. Het meest bijzondere in de verbandkoffer was wel de wasknijper. Met de wasknijper konden we bij een bewusteloze de tong vastmaken aan de wang. Maar het aller voornaamste was het ABC, Ademhaling, Bewustzijn en Circulatie, ofwel de bloedsomloop," aldus Bart. Ook weet Bart nog precies die keer dat hij 's nachts wakker werd van een klap, hij er op af, bleek een stevig ongeval te zijn met 2 auto's op elkaar. Bart paste zittend op zijn knieën de EHBO toe. Komt er een omstander en die gaat precies boven op de kuiten van Bart staan. Dat heeft die omstander geweten. Ook vertellen Bertus en Bart samen verder over die goeie oude tijd. Dat ze met de vereniging op wedstrijden gingen in het land. En dat dan andere verenigingen zeiden: "Oe, daor hedde de Ketsheuvel aon, die zal wel wir meej de prijs gaon lopen." En dat was ook vaak zo, ze vielen veel in de prijzen en vaak met lof. En dan het vervoer van de slachtoffers in de beginjaren. Er werd altijd op commando een slachtoffer vervoerd: "Dragers klaar?.... Sla aan....Klaar?....Til op naar baar....De voorste met de rechter....De achterste met de linker....Doorgezakte knieën....Schuifelende pasjes....Voorwaarts....MARS!"

Bloeiende vereniging
Sjaak Snaphaan heeft in 2002 Bart opgevolgd als voorzitter. En Sjaak kan niet anders dan concluderen dat Bart een prachtige vereniging heeft nagelaten. Sjaak: "Binnen Damiaan hecht men waarde aan kwaliteit. We hebben goede lotussen, we hebben goede locaties, we hebben goede docenten, en een goed informatiesysteem. Tevens hebben wij een mooie samenwerking met de Efteling, waar 2 maal per jaar een buitenoefenavond wordt gehouden. Wij bieden de cursisten 12 complete lessen, hebben 1 maal per jaar een goede gastspreker waar altijd veel leden op af komen. Wij hebben ook een groot BHV-ers bestand en vragen maar een lage contributie. Daarnaast heeft Damiaan een behoorlijke inbreng bij de 80 van de Langstraat. Alle deelnemende leden krijgen dan een zogenaamde blarencursus. Dat is dan een aparte aantekening als "wandelletsel" bij je EHBO-diploma. Naast wandelletsel kun je ook nog aantekeningen halen voor: sportletsel en 1e hulp bij kinderen." Naast de jubilarissen Bart en Bertus telt de vereniging dit jaar ook nog 8 jubilarissen die 25 jaar lid zijn en 5 jubilarissen die 12,5 jaar lid zijn. Tegenwoordig is het zo dat de EHBO-er zich kan aansluiten bij hartslagnu.nl Dan krijg je een sms-je om naar een trauma te gaan. Het adres van de dichtstbijzijnde AED wordt dan doorgegeven en vervolgens ga je dan naar het slachtoffer. Je bent daar bijna nooit alleen, en krijgt na afloop altijd ondersteuning van elkaar, maar ook via de politie. In Kaatsheuvel zijn er veel AED plaatsen. Maar eigenlijk zijn er te weinig mensen die aangesloten zijn bij hartslagnu.nl. Daarom toch een oproep om je daarvoor aan te melden. Laat geen tijd verloren gaan bij een hartstilstand. Jij kan het verschil maken.


Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.