Home

Wordt ook Poster bij onze vereniging

Onze nu bijna 400 leden grote vereniging, heeft behalve het EHBO gebeuren ook nog andere taken. Eén ervan is te zorgen voor hulp bij evenementen in ons dorp.
Wij hebben daartoe een team "Posters", ja, met een hoofdletter! Dit team, dat zich inzet om te helpen waar het nodig is doet uitstekend werk. Maar, u voelt het wel aankomen denk ik, we hebben uitbreiding van onze Postersgroep nodig. De inzet wordt steeds meer gevraagd, deels ook door de wetgeving op dit gebied, maar ook uit sociaal oogpunt. Onze vraag aan u is om u aan te melden als Poster.
Daar staat ook wat tegenover, u kan praktijkervaring opdoen.
- U krijgt altijd ondersteuning bij uw eerste optredens, een door de wol geverfde Poster gaat met u mee.
- Ook is er aparte bijscholing, aangepast aan uw ervaringen.
- Een hapje / drankje op de jaarlijkse bijeenkomst, als bedank voor uw inzet.
- Waardering voor uw inzet!
Kortom, ga eens bij uzelf te rade of het mogelijk is om bij, veelal, leuke evenementen aanwezig te kunnen zijn. Wij heten u van harte welkom!


Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.