EHBO Vereniging Damiaan

AED: Daar red je levens mee !

Fietstocht Damiaan 2018

Ook in 2018 zal Damiaan weer een fietstocht organiseren. Op zondag 24 juni 2018 zal het gaan gebeuren. Eerder is de datum 1 juli genoemd als datum, maar door omstandigheden is dit gewijzigd in 24 juni 2018.

Wij hopen natuurlijk dat u ook deze keer weer mee zult fietsen, want het is altijd erg gezellig.

Verdere details over vertrek, starttijden e.d. vindt u onder de algemene info in de linker kolom en in de verschillende weekbladen. Ook het inschrijvingsformulier zult u daar vinden.


Copyright © 2014. Alle rechten voorbehouden.